Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Έχουμε εισαγάγει δύο σετ ελασμάτων ψυχρής έλασης CVC 6 υψηλών από την SMS Siemag, Γερμανία.

δύο σετ ελασματουργικών μηχανών από την Hercules, Γερμανία, τρία σετ ελασματουργείου αλουμινίου 2150 από την Achenbach, Γερμανία.

μία αποστολή γραμμής κοπής και κοπής άκρων από την Danieli, Itlay και μία σειρά Auto Packing Line από την Posco, Νότια Κορέα.